С К Р Ъ Б

на Мариана Дженева

Мъка от душата  Ви ранена блика,
по детето любимо сърцето вика,
но то сега е горе в небесата
и ранява го скръбта Ви на Земята.

Скръбта безутешна малко намалете,
във виденията нощни го пуснете,
майчино сърце детето да утеши
и да се върне при приятелски души.

То подготвя се за нова одисея,
с нова мисия на родната Гея,
и навярно,в някой ведър,чуден ден
ще го посрещнете,отново,прероден. 

Бургас,19.08.2005 г.