Родно
                      село

Недалеч от бреговете черноморски,

скътано в скутите топли горски,

 край река Велека,с чудните лъки

се гуши китното ни село Кости.

Кости,1980 год.